fbpx
Talentudvikling - Potential in Action

Advent nr. 1: Talentudvikling

Talentudvikling er et begreb, som i dag indgår i de fleste organisationers strategi i kampen om de dygtigste medarbejdere. Vi har snakket med Tom Johansen om, hvad talentudvikling er, og hvordan han arbejder med det i sit job som seniorkonsulent i Potential in Action.

Ifølge Tom handler talentudvikling først og fremmest om at finde frem til det, der gør en person glad. Når en person er glad for en ting, skabes der nemlig grundlag for, at han eller hun kan arbejde videre med dette. Det er her talentudviklingen opstår, fortæller Tom:

”Talentudvikling handler om at gå fra noget, du er umiddelbart god til og til at blive excellent til det”.

Dette er kongstanken bag det hele, når Tom arbejder med talenterne hos Potential in Action.

Talentudvikling kræver en disciplineret læringsproces

Bare fordi en person er umiddelbart god til noget, betyder det dog ikke nødvendigvis, at han eller hun bliver excellent til det. Ifølge Tom kan talentudvikling nemlig ikke finde sted uden en disciplineret læringsproces.

Som konsulent hjælper Tom deltagerne fra Potential in Action med at lægge en udviklingsplan, og det kræver engagement fra begge parters side.

”Man kan gøre folk virkelig dygtige, hvis man arbejder meget intenst eller bevidst med læringsprocessen og med at skabe rammen, så et menneske, der gerne vil være dygtig, kan få det stimuli, det kræver for at vokse.”

Det at hjælpe talenterne fra Potential in Action med at udvikle deres talent handler derfor primært om at finde, disciplinere og tro på det, den pågældende person finder spændende, interessant, stimulerende eller nysgerrighedsskabende.

Bevidsthed om værdiskabelse skaber drivkraft

Vejen derhen er dog for nogen blokeret af en manglende evne til at specificere, hvad virksomheder kan få ud af det, talenterne kan. Det gør sig ofte gældende i Potential in Action:

”Ofte kommer talenterne med en stor faglig bevidsthed, men de mangler værktøjer til at få andre til at forstå, hvad de kan.”

Får konsulenten og kandidaten løst den blokade, (gen)opstår der en motivation. De fleste mennesker opnår nemlig større glæde ved at stille sit talent til rådighed for andre end blot for sin egen vindings skyld. Mennesker vil gerne dele ud af sit potentiale. Ifølge Tom er en bevidsthed om, hvilken værdi man skaber for andre derfor en drivkraft, man ikke kan se bort fra, når man taler om talentudvikling.

I december måned har vi fokus på talent i dette års adventskalender. Hver fredag giver vi et indblik i nogle af nuancerne, når vi snakker talent, talentudvikling og talentprogrammer. Åbn de andre låger her på hjemmesiden eller på vores Facebook og LinkedIn. Læs mere her:  Låge 2  |  Låge 3  |  Låge 4

© 2020 TANGE GRUPPEN. ALL RIGHTS RESERVED - PERSONDATA