fbpx
Intranet

Book sparring, find materiale
og få inspiration til din jobsøgning

Log på intranet

Ofte stillede spørgsmål

Hvor finder jeg username og password?

Som deltager på Potential in Actions caseforløb får du udleveret både username og password i din holdgruppe på LinkedIn. Opslaget om intranettet ligger typisk som det første og dermed ældste opslag i gruppen.

Hvor ofte skiftes passwordet?

Username (det øverste felt) er fast, men passwordet (det nederste felt) skiftes den første tirsdag i hver måned. Indtil da fungerer det gamle password fra den forrige måned stadig.

Hvor finder jeg det nye password?

Du finder altid det nyeste password i din holdgruppe på LinkedIn. Du skal bare rulle ned gennem opslagene, indtil du finder det seneste opslag om intranettet. Det nyeste password kan enten være for den indeværende eller forrige måned, afhængig af den dato vi planlægger at skifte det.

Kan jeg få adgang uden at være deltager?

Intranettet er som udgangspunkt forbeholdt deltagere på Potential in Actions caseforløb. Det betyder, at du ikke kan få adgang, medmindre du er tilknyttet Potential in Action gennem dit jobcenter.

Vi giver dig også gerne adgang, hvis du er i et andet forløb hos Tange Gruppen eller en af vores divisioner, for eksempel coaching eller et kursus. I så fald skal du bare spørge din konsulent om loginnet, og så kan du få username og password udleveret. Ønsker du fortsat adgang efter månedens udløb, beder du bare konsulenten om det nye password.

Frequently asked questions

Where do I find username and password?

As a participant in Potential in Action's course, you will get both username and password through the LinkedIn group. The post about the intranet is typically the first and thus the oldest post in the group.

How often does the password change?

The username (the top space) is fixed, but the password (the bottom space) changes the first Tuesday of every month. Until then the old password from the previous month will always be active and functioning.

Where do I find the new password?

You can always find the newest password in the LinkedIn group. Just scroll down until you find the most recent post about the intranet. The newest password can either be for the current or previous month, depending on the date we plan to change it.

Can I gain access if I am not a participant?

As a general rule, the intranet is reserved for participants in Potential in Action's course. This means that you cannot gain access unless you are registered for Potential in Action at your job centre.

We are also happy to give you access if you are attending other activities in Tange Gruppen or one of our divisions, e.g. coaching or seminars. Ask your consultant about the login and you will get the username and password. If you wish to extend your access past the end of the month, just ask your consultant about the new password.

Kontakt Potential in Action


Kristoffer Kudsk
Administrator

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +45 28 60 11 70

Tilmeld dig og følg med

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tange Gruppens nyhedsbrev for at følge med i vores viden og aktiviteter i Potential in Action og de andre divisioner.

© 2020 TANGE GRUPPEN. ALL RIGHTS RESERVED - PERSONDATA