fbpx
For kandidater og virksomheder

Cases

Cases inden for fx virksomhedsudvikling, UX, markedsanalyse, kommunikation og HR


Siden vi startede Potential in Action i 2011, har vi samarbejdet med en lang række danske virksomheder om mange forskellige cases.

En case vil ofte sigte på forretningsudvikling og kan for eksempel indebære markedsundersøgelse, konkurrentanalyse, procesanalyse, kommunikationsstrategi, brandinginitiativer eller lignende.

Der er blevet skabt mange spændende og innovative løsninger gennem de forskellige forløb. Her kan du se eksempler på nogle af de cases, vores teams har løst.

Louis Nielsens erhvervsafdeling havde et ønske om øget indsigt i deres B2B-marked og dets udvikling. Teamet researchede og præsenterede derfor deres bud på, hvordan verden ser ud om 5 år, samt hvad det kommer til at betyde for Louis Nielsens virksomhedskunder.
Hos Scandi Byg undersøgte teamet, hvordan man kunne øge produktiviteten. De lavede dybdegående undersøgelser, herunder spørgeskema og interviews, og præsenterede en rapport med 30 forslag til optimering med tilhørende risikoanalyser og implementeringsplaner.
Lindenborg Slot bad teamet om at specificere deres kundegrupper for at optimere deres markedsføringstiltag. Teamet gennemførte derfor en kundeanalyse og en SoMe-analyse. De præsenterede også virksomheden for forslag til at øge omsætningen.
Hos NLP Akademiet løste teamet en kommunikationscase og leverede en konkurrentanalyse, strategi for de sociale medier og digital optimering af deres hjemmeside. Derudover designede de en bæredygtighedsstrategi for virksomheden.
VR Game ønskede at få opdateret deres hjemmeside samt udarbejdet en marketingvideo. Teamet skabte her en helt ny hjemmeside på baggrund af et stort stykke analysearbejde, ligesom de bl.a. producerede video, tekst, interviews, billedarkiv og messematerialer og en medarbejderhåndbog.
XL Byg fik løst et marketingprojekt, der handlede om at blive klogere på deres kundesegmenter. Det gjorde teamet ved at lave en kundeanalyse og en række interviews. På den baggrund skabte teamet en kommunikationsstrategi for de sociale medier og relevante marketingressourcer.
Clubtimiser havde brug for en analyse af, hvilke udenlandske markeder man burde bevæge sig ind på. Team lavede derfor en analyse af centrale sportsklubber i Tyskland og England og deres aktuelle udfordringer samt en strategi for, hvordan man skulle tilgå de forskellige klubber.
Desmi ønskede at få udarbejdet personaer til deres 5 afdelinger i virksomheden. Teamet udarbejdede derfor en visuel og gennemarbejdet præsentation af forskellige personaer samt en rapport om, hvordan de kan bruges af de ansatte – særligt af folk i salgsafdelingen.
Alfa Laval ønskede større indsigt i målgruppen for deres rekruttering samt relevante kanaler til at tiltrække nye ansatte. Teamet gennemførte en stor undersøgelse og leverede en Business Report for Employer Branding and Retention med bl.a. personaer og kanaler til forskellige målgrupper.
Skive Køletransport ville gerne styrke deres kommunikation internt og eksternt. Teamet udarbejdede derfor en marketingstrategi med content og forslag til hjemmesiden samt en intern kommunikationsstrategi med tilhørende personalehåndbog og indhold til deres intranet.
MyHeart ønskede gennemgående et nyt perspektiv på deres virksomhed og brand. Derfor valgte teamet at udarbejde nye værdier og visioner for virksomheden og på den baggrund lave en helt ny hjemmeside, en markedsføringsvideo samt skriftligt content til de sociale medier.
IKEA’s staff turnover rate var for høj. På baggrund af en dybdegående undersøgelse på tværs af forskellige funktioner (bl.a. HR og salg) og kontrakter (fuldtid og deltid) præsenterede teamet konkrete løsningsforslag til nedbringelse af medarbejderomsætningen.
Hos EY kortlagde et team, hvilke behov fremtidens revisor skal dække for virksomhedsledere. Det indebar en kortlægning af, hvad virksomheder vil opnå med revision i fremtiden, samt hvad der påvirker virksomhedsledere, når de vælger revisionspartner.
Improvento fik fremtidssikret brugeroplevelsen af deres IT-løsninger gennem en dybdegående undersøgelse af deres system. På baggrund af en GAP-analyse kom teamet med konkrete forslag til optimering af visuelle og funktionelle elementer.
Anodyne ønskede at udvide deres salg til flere lande. Teamet bidrog derfor med en dybdegående markedsanalyse, der prioriterede alle lande i Europa og Sydamerika efter, hvor interessante markeder de er for Anodyne.
Produktionsvirksomheden Loevschall har været vant til især at sælge produkter på messer og havde brug for hjælp til at digitalisere deres kommunikations- og salgskanaler. Igennem en kunde- og konkurrentanalyse præsenterede teamet et helt nyt univers til Loevschalls digitale profil.
KK Wind Solutions ønskede hjælp til at optimere og digitalisere deres service og aftersales. Teamet udarbejdede her en go-to-market plan med konkrete eksempler på, hvordan en mere målrettet indsats mod kunder skal se ud.
Teamet hos Schultz Seating System fokuserede på at lave en digitaliseringsproces for den ældre virksomhed, så den i højere grad appellerer til nye kunder. De producerede bl.a. opdaterede marketingmaterialer, website og messematerialer.
Siemens Gamesa havde brug for en intern rebranding af deres talentprogram. Teamet hjalp dem ved at designe en rebrandingstrategi med henblik på relevante stakeholders og udforme en kommunikationsplan med kreative input målrettet forretningen og HR.
Rold Storkro ønskede at generere og vurdere en række nye idéer til lavsæsonsprodukter rettet mod erhvervslivet. Teamet hjalp ved at finde på idéer, evaluere de eksisterende og kortlægge mulighederne for strategisk udvikling på området.
Hos Arena Nord var der behov for at optimere kommunikationen med udgangspunkt i en ny SoMe-strategi. Teamet leverede konkrete forslag og nye idéer til arbejdet med de sociale medier og til Arena Nords messer for at optimere markedsføringen.
Djurslands Bank havde behov for en ny forretningsstrategi for deres produkt UngBank med fokus på kunderne i alderen 18-30 år. Teamet lavede derfor en analyse af det relevante marked og målgruppe, definerede en strategi og kom med input til, hvordan implementeringen kunne sikres.
Hos Sukup Europe var der et ønske om at afdække EU’s General Data Protection Regulation og dens betydning for virksomheden. Teamet kortlagde dataflows, analyserede risici og udarbejdede og opdaterede de relevante politikker for datahåndtering.
Hans Jensen Transport ønskede at optimere deres planlægningsprocesser. Teamet udviklede derfor et system til effektivisering af de eksisterende processer med fokus på strategisk udvikling af virksomheden.
Xterna ønskede en markedsundersøgelse af, hvilke europæiske lande de i fremtiden skulle rekruttere fra. Teamet afdækkede fagområder, uddannelsesniveau og kulturer samt de portaler, virksomheden kunne bruge til at finde nye medarbejdere.
Teamet skulle hos EnviDan komme med et forslag til, hvordan EnviDan kunne styrke innovationskulturen. Opgaven var at sikre medarbejdernes engagement samt at nyansatte bliver en del af den nye kultur, sådan at hele organisationen involveres.
Boyum IT ønskede en markedsplan til deres ERP-system. Teamet undersøgte målgruppen, dialogmuligheder, markedstrends, samt hvilke kompetencer virksomheden får brug for i fremtiden.
Eksportforeningen stillede spørgsmålet: Hvordan skulle foreningen se ud, hvis vi startede i dag? Teamet har til besvarelse undersøgt medlemmer, forskellige måder at drive forening, mulige placeringer, fremtidssikring af medlemmer, alternative tilgange m.m.
TMPO ville gerne have hjælp til kreativ markedsføring for at rekruttere de unge. På baggrund af bl.a. interviews fokuserede teamet derfor på muligheden for at rekruttere via Snapchat og udviklede koncepter og indhold til en visuel content marketing-kampagne.
AAG havde brug for en strategi til, hvordan de kunne komme ind på udenlandske markeder. Denne kunne teamet hjælpe med at udvikle på baggrund af dybdegående analyser af eksportmarkeder, konkurrencesituation, politiske reguleringer, kulturer og m.m.
Hans Jensen Lubricators havde brug for hjælp til at optimere deres CRM-system. Teamet sammenlignede og vurderede forskellige mulige systemer, afdækkede behov gennem interviews og leverede en CRM-implementeringsplan.
HMK Bilcon havde brug for, at teamet lavede en dybdegående markedsanalyse. Denne udarbejde teamet med et særligt fokus på virksomhedens interne og eksterne forhold.
System Cleaners havde brug for afklaring omkring fremtiden inden for industrikøkkener. På baggrund af analyser og undersøgelser udarbejdede teamet en anbefaling om, hvorvidt der skulle satses på markedet, produktet skulle sælges eller der skulle oprettes et nyt firma.
Riantics ønskede et strategiforslag til introduktionen af deres nye produkt. Teamet udarbejdede derfir en markedsanalyse af udvalgte forretningssegmenter og undersøgte, hvor og hvordan den nye salgsstrategi bedst kunne påbegyndes.
Jysk Pension brugte teamet til at undersøge kundetilfredshed samt hvordan de stod i forhold til deres konkurrenter. På baggrund af dette afdækkede teamet kundesegmenter, muligheder for fremtidig rådgivning og producerede en kundefilm.
Nordic Computer havde brug for hjælp til at skabe meningsfuldt content for at øge deres synlighed på LinkedIn. Teamet udarbejdede på baggrund af dybdegående research videoer, artikler, gode råd med mere og skabte på den måde skarpt og fagligt content.
Gabriel ønskede en analyse af deres datahåndtering forud for den nye persondataforordning. Udover analysen har teamet udviklet en håndbog for ledere og medarbejdere omkring persondatahåndtering og fremtidig revidering af overholdelsen af forordningen.
Danish Crown havde brug for et team til at skabe en onboardingproces for nye medarbejdere. Teamet skabte overblik over onboardingprocessens behov og udviklede et koncept til at byde nye medarbejdere velkomne og understøtte deres start i virksomheden.
CostPartner har udviklet indekset SFI, som de har ønsket hjælp til at distribuere. Teamet har derfor udviklet en forretningsplan for distribuering og implementering af indekset.
BabySam ønskede hjælp til en ny onboardingproces med fokus på generation Y og Z. Teamet udarbejdede en proces, der sikrer, at BabySam finder de rette medarbejdere i fremtiden, samt at disse er klædt på til kundernes høje standarder.
Justsen Energiteknik ønskede en forretningsplan efter at være kommet ind på det australske marked. Teamet udviklede derfor en marketingstrategi med udgangspunkt i en undersøgelse af de juridiske krav samt en analyse af Justsens markedskonkurrenter.
MHI Vestas oplevede et behov for at optimere deres interne informationsflows i forbindelse med implementering af den nye persondatalov. Teamet arbejdede derfor med at kortlægge og optimere informationssikkerheden og brugervenligheden på de interne platforme.
EY havde et ønske om at øge synligheden af deres rådgivningsservices hos virksomheder i fødevareindustrien. Teamet udarbejdede her en markedsanalyse og kom med konkrete forslag til etablering og udbygning af kontakt i denne branche.
Hos Johnson Controls sørgede teamet for at udnytte virksomhedens partnerskab med forbrugeroplysnings-kampagnen CLIMATE PLANET gennem markedsføring og kommunikation. Teamet afgrænsede og synliggjorde virksomhedernes grønne profil og udviklede koncepter og designs til Johnson Controls’ tilstedeværelse i kampagnens udstillingsområde.
Da HR-afdelingen hos Arla gennemgik en række forandringer, ønskede de at undersøge og forbedre brugeroplevelsen af deres HR-ydelser internt i virksomheden. Teamet hjalp ved at kortlægge HR-forventninger og -behov, definere segmenter og udvikle personaer til sikring af brugeroplevelsen.
BoConcept havde brug for et team til at skabe en onboardingproces for nye medarbejdere. Teamet skabte overblik over onboardingprocessens behov og udviklede planer og materialer, der kunne bruges til at byde nye medarbejdere velkomne og understøtte deres start i virksomheden.
Grundfos ville bruge teamet til at få udarbejdet en struktur, der forankrede den interne kommunikation. Fokus var på at sikre den fælles retning og hjælpe lederteamet med at kommunikere strategien, så den enkelte medarbejder kendte prioriteterne.
Eventafdelingen hos STARK ønskede at optimere den kommende sæson ved at arbejde med grundlaget for deres events. Teamet skulle derfor udvikle den fremtidige eventafholdelse i forhold til de lokale forretninger og kundernes interesser. Målet var at skabe synergi mellem hovedkontoret og foreningernes aktiviteter.
Dansk Supermarked Group ønskede, at teamet skulle se nærmere på et af deres Corporate Graduate Programmer. Teamet skulle foretage en analyse af målgruppen og på baggrund af den udarbejde initiativer, der kunne iværksættes for bedre at tiltrække målgruppen.
Hos home fik teamet til opgave at undersøge fremtidens ejendomsmæglerforrentninger. Gennem en analyse af blandt andet kundernes behov og fremtidens digitalisering kom teamet med forslag til en eksekveringsplan til home’s forretningsnet, som skulle sikre en fortsat vækst i markedsposition de næste 5-10 år.
Hos Baby Dan skulle teamet udarbejde en konkurrentanalyse, en analyse af kendskabsgraden samt en målgruppeanalyse. Analyserne blev brugt til at vurdere, hvilke forhold der påvirkede målgruppen i købsbeslutningen. På den baggrund udviklede teamet også en markedsføringsstrategi.
Hos Jysk skulle teamet arbejde med at udvide online salget. Der var behov for en analyse af de relevante markeder og en undersøgelse af prioriteringen af varer. Arbejdet resulterede i klare anbefalinger til en fremtidig online strategi samt til den type varer, der burde sælges online.

Hvad siger virksomhederne?

 • Jonas Bloch Witting

  Filialdirektør, Djurslands Bank
  ”Jeg vil bestemt anbefale Potential in Action til andre virksomheder, særligt til de vigtige skuffeprojekter, der ikke er ressourcer til, eller som er svære at få begyndt på. Vi fik selv løst et strategisk vigtigt projekt, der krævede friske øjne fra nogen uden for finanssektoren. De kandidater, vi fik ud, var meget dygtige, og samarbejdet med Add Value om forløbet var utroligt professionelt. Projektet blev derfor løst med et godt resultat på meget højt niveau.”
 • Marcela Alvarado

  Intranet Manager, Arla
  “Jeg er i den grad positiv overrasket over, hvor godt og grundigt et arbejde Add Value har gjort med at finde frem til de helt rigtige kandidater og formået at skabe det helt perfekte team til den opgave vi havde brug for. Teamet er exceptionelt! Fra dag ét har de været i stand til at løfte opgaven og har formået at rykke os meget mere end vi turde håbe på. Jeg vil uden tøven samarbejde med Add Value igen, hvis muligheden opstår og kan kun give dem min varmeste anbefaling.”
 • Klaus Damgaard Kristensen

  Direktør, Johnson Controls
  “Potential in Action-teamet har designet og udviklet vores løsning til Climate Planet. Teamet har overgået alle forventninger med deres kæmpe engagement og friske øjne på vores virksomhed. Potential in Action gav os mulighed for at afprøve nogle ting, der normalt ikke er muligt med korte deadlines og stramme budgetter.”
 • Camilla Bitsch

  Personalechef, Salling
  “Vi har fået sparring og input på helt konkrete problemstillinger. Jeg har været meget imponeret over, hvor langt de kunne nå i forhold til projektet på meget kort tid. De har været meget selvkørende og har ikke skulle “holdes i hånden”. Generelt har jeg oplevet at udbyttet har været større med teamet, end når vi har haft et samarbejde med enkeltpersoner.”
 • Anette Work

  Event Manager, STARK
  “Det har været vildt spændende at få en gruppe udefra. De er kommet med et produkt, som jeg ikke selv ville kunne lave, for det ville jeg aldrig nogensinde have tiden til. Så derfor er det vigtig information, de har bragt ind i STARK.”

Kontakt Potential in Action


Kristoffer Kudsk
Administrator

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +45 28 60 11 70

Tilmeld dig og følg med

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tange Gruppens nyhedsbrev for at følge med i vores viden og aktiviteter i Potential in Action og de andre divisioner.

© 2020 TANGE GRUPPEN. ALL RIGHTS RESERVED - PERSONDATA